Prioriterade frågor


• Gymnasieutbildningen via beslut hos skolverket i samarbete med TYA.

• Egen utbildning med omfattande kursverksamhet för våra medlemmars personal.

• Arbete med att säkerställa säkerheten för personal, samt våra kunder och trygga kvalitén i branschen. DRF anser att det skall finnas krav på vilka som får handskas med däck (ackreditering).

• Vinterdäckslagen, där DRF vill förlänga tiden på våren för hjulskifte.

• Sommardäckslagen, som syftar på lag om sommardäck på sommaren.

• Dubbskatt på grund av partiklar. DRF tar inte ställning för eller emot dubbdäck, men vill inte begränsa eller beskatta kunders val av däcklösning. (Se separat bilaga om DRF ställningstagande i denna fråga.

• Fordonsservice på väg som främst är en arbetsmiljöfråga