Däckspecialisternas Riksförbund - DRF

DRF - är en branschorganisation för Sveriges däck, fälg och serviceverkstäder. Våra medlemmar är auktoriserade däckspecialister, vilket borgar för en hög kvalitetsnivå på medlemsföretagen och deras tjänster.

Förbundet har till syfte att främja medlemmarnas gemensamma intressen och vara en god opinionsbildare genom att arbeta för att både de enskilda medlemmarna och branschen i dess helhet vinner aktning och förtroende för branschens utveckling.

Detta arbete sker genom bevakning av lagstiftning, teknik, ekonomi och yrkeskunnande med ambitionen att medlemmarna skall vara attraktiva arbetsgivare och leverantörer av varor och tjänster.

DRF verkar för säkerhet och miljö i vägtransportsystemet genom samarbete med berörda myndigheter och organisationer.

DRF har för närvarande 782 medlemmar

DRF bidrar till gymnasiets fordons- och transportprogram: Hjulutrustningsteknik. Det har aldrig tidigare funnits någon offentlig utbildning för branschanställda. Det är ett mått på att däck- och hjulservice är en verksamhet med stort och växande kunskapsinnehåll, med betydelse för såväl trafiksäkerheten som miljön.

DRF Serviceavtal med Konsumentverket

Under många år har DRF och Konsumentverket haft en överenskommelse för kundens och verkstadens trygghet. Detta avtal har den 1 juli 2013 uppdaterats med bl.a villkor för däckförvaring. DRF serviceavtal med Konsumentverket

Läs mer

Var med och utveckla branschen.
Se filmen om oss på sid. 3 i broschyren.
Läs mer i vår broschyr