Vinterdäck

vintervag 3

2016-12-01

När det är eller befaras bli vinterväglag behöver vi i Sverige använda vinterdäck eller dubbdäck. Här får du veta vad som gäller för vinterdäck och dubbdäck för personbilar och tunga fordon.

Vinterdäck 1 december till 31 mars
Ditt fordon ska ha vinterdäck från 1 december till 31 mars om det är vinterväglag. Kraven gäller såväl tunga som lätta fordon och avser även utlandsregistrerade fordon. Vinterdäck kan vara dubbade eller dubbfria. De ska vara särskilt framtagna för vinterkörning och vara märkta med M och S. Det finns olika sätt att ange M och S, exempelvis:
M+S
M.S
M-S
M&S
Mud and Snow
Definitionen av vinterväglag
Vinterväglag råder när det finns snö, is, snömodd eller frost på någon del av vägen. Polisen avgör om det råder vinterväglag på platsen där du befinner dig.
Dubbdäck 1 oktober till 15 april
Det är tillåtet att använda dubbdäck under perioden 1 oktober till 15 april. Om det är eller befaras bli vinterväglag får du använda dubbdäck även annan tid.
Om personbilar och lätta lastbilar har dubbdäck måste också en släpvagn som är kopplad till bilen ha dubbdäck vid vinterväglag. Detta gäller även om fordonet är undantaget från kravet på vinterdäck. Har bilen odubbade däck får släpvagnen ha antingen dubbade eller odubbade vinterdäck. Det får inte finnas både dubbade och odubbade däck på fordonet.
Dubbdäck på tunga fordon måste alltid sitta på samma axel.
Krav för personbilar och lätta fordon
Kravet på vinterdäck eller likvärdig utrustning gäller:
personbil klass l
personbil klass II (husbil) med en totalvikt av högst 3,5 ton
lätt lastbil
lätt buss
släpfordon som dras av dessa fordon.
Om bilen har dubbdäck måste släpvagnen också ha dubbdäck vid vinterväglag.
Mönsterdjup för personbilar och lätta fordon
Mönsterdjupet för vinterdäck ska vara minst 3 millimeter.
Krav för tunga fordon
Kravet på vinterdäck vid vinterväglag gäller:
Tunga lastbilar
Tunga bussar
Personbilar klass II (husbil) med en totalvikt över 3,5 ton
Kravet gäller samtliga däck på drivaxlarna. Observera att framhjulsdrivna bilar ska vara försedda med vinterdäck eller likvärdig utrustning* även på fordonets bakre hjulaxlar.
* Med likvärdig utrustning menas bland annat snökedjor, slirskydd och vissa grovmönstrade däck. Grovmönstrade däck med vintermönster som är märkta med M+S eller däck märkta med symbolen alptopp/snöflinga (3PMSF) bör betraktas som vinterdäck.
Mönsterdjup för tunga fordon
Samtliga däck på tunga fordon ska ha ett mönsterdjup på minst 5 millimeter när det är vinterväglag. Kravet gäller inte tillkopplade släpfordon.
Undantag från krav på vinterdäck
Trots kravet på vinterdäck får ett fordon köras i följande fall, om det kan ske utan fara för trafiksäkerheten:
Vid provkörning eller bogsering av fordonet i samband med reparation eller liknande ändamål.
Vid färd den kortaste, lämpligaste vägen till och från närmaste besiktningsföretag.
Om du kör med stöd av saluvagnslicens (grön registreringsskylt) den kortaste, lämpligaste vägen från hamn, järnvägsstation, fabrik, reparationsverkstad, förvaringslokal eller liknande till en annan sådan plats, lokal eller garage. Med saluvagnslicens får fordon även köras vid demonstration eller försäljning.
Om däcken har en fälgdiameter som är 10 tum eller mindre, enligt uppgift i vägtrafikregistret.
För anläggningsarbete eller liknande, vid körning med tung lastbil
Om fordonet brukas av försvaret, det vill säga Försvarsmakten, Försvarets Materielverk eller Försvarets radioanstalt.
Ett fordon får också köras trots kravet på vinterdäck om fordonet enligt vägtrafikregistret är av en årsmodell som är trettio år eller äldre.
Källa: Transportstyrelsen