Uppdaterad information från Arbetsmiljöverket (5/6 2018)

Viktigt gällande Arbetsmiljöverkets inspektion av fordonslyftar
För en tid sedan fick du information från oss om kommande inspektioner av Arbetsmiljöverket (AV). Nu har AV tagit fram en intern tolkning av besiktningsreglerna med syftet att alla inspektörer och jurister ska ha samma kunskaper och göra enhetliga tolkningar vid inspektionerna. Det gäller bland annat utfärdande av omedelbart förbund om låglyftare används för arbete under fordonen utan att den är besiktigad. Läs mer nedan. Läs Arbetsmiljöverkets tolkning här.

Sammanfattningsvis gäller följande:
– För fordonslyftar som enligt information om användningen är avsedda för att arbeta under upplyft fordon gäller föreskriven besiktning. 
– För fordonslyftar som inte är avsedda för sådant arbete gäller inte krav på besiktning. 
– Om en fordonslyft, som enligt information om användningen, inte är avsedd för sådant arbete ändå används på detta sätt kan AV meddela omedelbart förbud.

Processen ser i korthet ut som nedan:
– Från 15 maj skickas ca 1 000 brev ut till företag som arbetar med däck (brevet finns att hitta på DRF:s hemsida under medlemsinlogg).
– Inspektörer från Arbetsmiljöverket väljer sedan ut 750 företag som ska få besök och skickar ut en föranmälan, 2-3 veckor i förväg.
– Besöket börjar med en intervju av chef samt någon anställd.
Läs och gå igenom de pdf-filer som visar de broschyrer som Arbetsmiljöverket tagit fram för just belastningsskador. Har ni intyg om att ni gått DRF-kurser som innehåller delar av detta så är det en fördel.
– Efter intervju sker en rundvandring i verkstaden.
Här är det viktigt att obligatoriska besiktningar är utförda, annars kan en sanktionsavgift utfärdas. Se länk om sanktionsavgifter
– Har man funnit brister vid besöket får företaget ett brev med information om dessa. Ev. brister ska vara åtgärdade inom 2-3 månader och företaget ska kunna visa hur man löst bristerna vid ett återbesök.
– Om inte bristen lösts på ett godtagbart sätt kommer det ett underrättelsebrev med starkare juridiska formuleringar.
– Efter skälig tid sker ett nytt besök och om brist kvarstår riskerar man ett föreläggande eller vite.

Här kan du läsa det brev som Arbetsmiljöverkets skickar ut till företag.

I maj (2018) drar en ny tillsynsinsats igång, kallad SAM-Ergo. Den handlar om hur det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar vad gäller ergonomi, alltså fysisk belastning, i två olika typer av verksamheter – däckhantering och lokalvård. Se tillhörande checklista här.

Vid frågor, kontakta Peter Buhre, 070-524 3222, peter.buhre@drf.se